Chuyển nhượng Xưởng Tẩy Nhuộm – Khu vực Giáp thành Phố Nam Định

Thông tin BDS

🚀👍🚀- Cần chuyển Nhượng Xưởng Tẩy Nhuộm, Khu vực giáp TP Nam Định.
– Dện tích đất 1 ha, Có nhà xường 4000m2, Nhà văn phòng 400m2.
– Giấy chứng nhận Sử dụng đất có gồm tài sản trên đất.
– Trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đất đến năm 2034.
– Hệ thống xử lý xả thải đã cấp phép.
– Vị Trí: nằm ngoài khu cụm CN.

1 Mã bất động sản: 1034
3 Loại bất động sản:
4 Giá: 34 Tỷ
5 Ngày đăng tin: 17-11-2021
6 Diện tích công nhận: 10.000 m2