Cụm công nghiệp Thái Dương

Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 70ha

* Các ngành nghề Quy hoạch trong Cụm công nghiệp Thái Dương

  • Chế biến lương thực, thực phẩm
  • Cơ khí, điện, điện tử
  • Vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ
  • Chế biến gỗ, công nghiệp hỗ trợ
  • Sản xuất đồ gia dụng
  • Dịch vụ cho sản xuất công nghiệp

Khu xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ngày đêm

Một góc nhìn từ trên cao Cụm công nghiệp

 

Khu nhà điều hành Cụm công nghiệp

Khu Công viên của Cụm Công nghiệp